Selectie dosare concurs Asistent medical comunitar

Selectie dosare concurs Asistent medical comunitar

 

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere
la concursul 
pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de  Asistent medical comunitar, pe durată nedeterminată

 

Având în vedere prevederile  art. 20 din Anexa la Hotarârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

1. SOARE ALEXANDRA GABRIELA Asistent medical comunitar Primaria comunei Poroschia ADMIS  
2 LUPU LILIANA Asistent medical comunitar Primaria comunei Poroschia ADMIS  
3 ȚÎNȚĂREANU  LUIZA Asistent medical comunitar Primaria comunei Poroschia ADMIS  
4 PRECUP LUCIANA MĂDĂLINA Asistent medical comunitar Primaria comunei Poroschia ADMIS  
5 GRUIA ALINA Asistent medical comunitar Primaria comunei Poroschia ADMIS  
6 BADEA NARCISA -SORINA Asistent medical comunitar Primaria comunei Poroschia RESPINS Nu face dovada conditiilor specifice prevazute la art. 17 alin 4 lit. c din HG nr. 324 / 2019
7 NEAJLOVEANU LARISA GEORGIANA Asistent medical comunitar Primaria comunei Poroschia ADMIS  

Candidatul  declarat admis va susţine proba scrisă în data de  15.12.2021, ora 10.00 și interviul în data de 17.12.2021 la ora 10.00 , la sediul  Primariei comunei Poroschia .

Verificarea identitatiicandidatilor se face inainte de inceperea probei scrise, pe baza cărții de identitate/ buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada documentului de identitate sunt considerați absenți.

In cazul cazierului judiciar, candidații admiși la selecția dosarelor, care au depus la înscriere o delarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 07 decembrie  2021, ora 11.00, la sediul  Primariei comunei Poroschia și pe site-ul primariaporoschia.ro