CONDUCERE

PRIMAR

Iulian BADEA

Viceprimar

Gheorghe IGNAT

Secretar General

Cătălina-Roxana GROSU

Administrator Public

Cătălin-Jean NEAGU