Primar : Iulian BADEA
Viceprimar : Gheorghe IGNAT
Secretar general : Cătălina-Roxana GROSU