În calitate de persoană vizată, aveți mai multe drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste drepturi sunt dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a retrage consimțământul dat mai devreme, dreptul la ștergere, dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și dreptul de a primi de la noi într-o structură utilizată în mod obișnuit și în format electronic toate datele personale pe care ni le-ați furnizat.

Dacă doriți să depuneți o cerere pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, puteți trimite un e-mail la protectia.datelor@primariaporoschia.ro

Aveți dreptul să solicitați acces la toate datele personale pe care le prelucrează Primăria Poroschia referitoare la dumneavoastră. Primăria Poroschia își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă pentru mai multe solicitări de acces ulterioare, care sunt prezentate în mod clar pentru a provoca daune sau vătămări pentru Primăria Poroschia.

Aveți dreptul să cereți ca, orice date cu caracter personal care vă aparțin, care sunt inexacte, să fie corectate gratuit. În cazul în care se depune o cerere de corectare, această cerere va fi însoțită de dovada naturii eronate a datelor pentru care se solicită corectarea.

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale referitoare la dvs. Cu toate acestea, trebuie să rețineți că o solicitare de ștergere va fi evaluată de noi cu luarea în considerare a obligațiilor legale sau de reglementare sau ordine administrative ori judiciare care ar putea interzice această ștergere.

 

În locul ștergerii, puteți solicita, de asemenea, ca Primăria Poroschia. să limiteze prelucrarea datelor dvs. personale dacă și când: (a) contestați corectitudinea acestor date, (b) prelucrarea este ilegală sau (c) datele nu mai sunt necesare, dar aveți nevoie de ele pentru a vă apăra în procedurile judiciare.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal dacă puteți demonstra că există motive serioase și justificate legate de circumstanțele specifice care justifică o astfel de opoziție. Cu toate acestea, dacă prelucrarea intenționată se califică drept marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți acestei prelucrări gratuit și fără nicio justificare.

Aveți dreptul să primiți de la noi, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și în format electronic, toate datele personale pe care ni le-ați furnizat.

Un mesaj de poștă electronică care solicită exercitarea unui drept nu va fi interpretat ca un consimțământ în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale dincolo de ceea ce este necesar pentru soluționarea cererii dumneavoastră. O astfel de solicitare ar trebui să indice în mod clar ce drept doriți să exercitați și motivele, dacă acestea sunt necesare. De asemenea, cererea trebuie să fie datată și semnată și să fie însoțită de o copie scanată digital a actului dvs. de identitate valabil, care vă dovedește identitatea.

Primăria Poroschia vă va informa cu promptitudine despre faptul că am primit această solicitare. Dacă cererea se dovedește întemeiată, Primăria Poroschia.  o va onora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării.

Dacă aveți orice plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către noi, puteți să contactați Primăria Poroschia întotdeauna prin adresa de e-mail protectia.datelor@primariaporoschia.ro.

Dacă sunteți în continuare nemulțumit de răspunsul Primăria Poroschia., aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.