Nu vom procesa mai multe date personale decât avem nevoie pentru scopurile pe care le-am comunicat dumneavoastră. În plus, vom procesa datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile pe care le-am comunicat dvs. sau până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor și nu există niciun alt motiv legal care să ne permită să continuăm procesarea date personale. De asemenea, garantăm păstrarea datelor dvs. personale în siguranță.

Primaria Poroschia face tot ce îi stă în putință pentru a procesa numai acele date personale care sunt necesare pentru atingerea scopurilor enumerate la articolul 3.
Datele dvs. personale sunt procesate numai atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile enumerate la articolul 3 al prezentei Politici de Cookie sau până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora. Rețineți că retragerea consimțământului poate implica faptul că nu mai puteți utiliza întreaga sau o parte a Website-ului. Primaria Poroschia va face neidentificabile datele dvs. personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile descrise în articolul 3, cu excepția cazului în care există:

un interes major pentru Primaria Poroschia, instituția dvs. financiară, furnizorul de servicii de plată sau orice altă terță parte în păstrarea în formă identificabilă a datelor dvs. personale;

o obligație legală sau de reglementare sau o ordonanță judiciară sau administrativă care ne împiedică să le facem neidentificabile.

Primaria Poroschia va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele dvs. personale protejate împotriva accesului neautorizat sau furtului, precum și a pierderii, manipulării sau distrugerii accidentale. Accesul personalului Primaria Poroschia sau al operatorilor terți se vor întemeia doar pe necesitatea de a cunoaște și vor fi supuse unor obligații stricte de confidențialitate. Cu toate acestea, înțelegeți că siguranța și securitatea sunt obligații de diligență care nu pot fi niciodată garantate.

Vom procesa datele dvs. personale până la momentul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea lor și nu există niciun alt motiv legal care să ne permită să continuăm procesarea datelor personale. De asemenea, garantăm păstrarea datelor dvs. personale în siguranță.Primăria Poroschia va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele dvs. personale protejate împotriva accesului neautorizat sau furtului, precum și a pierderii, manipulării sau distrugerii accidentale. Accesul personalului Primăria Poroschia se va întemeia doar pe necesitatea de a cunoaște și va fi supus unor obligații stricte de confidențialitate. Cu toate acestea, înțelegeți că siguranța și securitatea sunt obligații de diligență care nu pot fi niciodată garantate.